Wpisy z grudzień, 2011

Życzenia na teraz

Świętami – dziennego
Dniem – świątecznego
Nocą – jasnego
Nowym – zdziwionego

Wiosną – budzącego
Latem – letniego
Jesienią – złotego
Zimą – gorącego

Chorobą – zdrowego
Śniadaniem – smacznego
Życiem – radosnego
Duchem – świadomego

Pracą – wchłoniętego
Śmiechem – czującego
Łaską – dotkniętego
Życiem – spełnionego

Zawsze – chwilowego
Chwilowo – stałego
Chwilą – szalonego
Miłością – jamjestnego

Świadomie – bezświadomy
Andrzej Hanisz