Strona głównaKonsulting

Consulting


Konsulting, doradztwo, nauczanie, modelowanie. Coaching ma wiele poziomów i na jednym z nich może wystąpić konsulting i doradztwo. Warunek coach musi być specjalistą w dziedzinie, której doradza. Jeżeli tak nie jest, to coach wykorzystuje dwie drogi.

Pierwsza jest tzw. drogą wewnętrzną. Wówczas coach odwołuje się do jawnych oraz ukrytych zasobów klienta lub znanych Tobie ludzi (przyrody lub innych form istnienia) którzy te zasoby posiadają. Jest to proces bardziej na poziomie uświadomienia niż wiedzy.

Druga to typowe doradztwo i korzystanie z zasobów konsultanta. W tym przypadku coaching ujawnia potrzebne zasoby i ich brak w tym okresie w Tobie, i jeżeli stwierdzisz, że to ci jest absolutnie konieczne to masz do wyboru, podjąć trud uzupełnienia zasobów samemu (nauczenie się) lub skorzystanie z zasobów konsultanta. Konsultantem w tym przypadku mogą być różne źródła wiedzy i umiejętności.

W naszym przypadku konsulting może stanowić np. biznesowe doradztwo lub określone techniki sprzedażowe, lingwistyczne, zarządzające, marketingowe itp.

Nauczanie może być jedną z form konsultingu pod warunkiem, że nauczyciel zna się na rzeczach Tobie potrzebnych.

W przypadku nauczania nawet gdy coach osobiście nie jest konsultantem to jednak w procesie nauczania może odegrać istotną rolę. Jaką? Może odnaleźć w Tobie i dla Ciebie najlepszy i najszybszy sposób w jaki zapamiętujesz, gromadzisz i przetwarzasz informacje.

Jest jeszcze jedno istotne narzędzie, którym posługuje się coach w procesie konsultacji a jest nim modelowanie. Modelowanie potrzebnych Tobie zasobów. W tym przypadku patrząc od strony procesu jest to coaching. Jednak od strony zasobów jest to konsulting. Co mamy na myśli?

W każdej branży, firmie, środowisku jest lider. Lider stał się liderem z określonych powodów czyli określonych działań i właśnie modelowanie tych działań, modelowanie najlepszych praktyk i zaimplementowanie w akceptowalny i najlepszy dla Ciebie sposób jest swoistym konsultingiem. W tym przypadku nieświadomym konsultantem jest lider.

Bywa też tak, że lider, kiedy wyrazi na to zgodę, staje się świadomym konsultantem. Coach wówczas kieruje procesem modelowania i coachingu.Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »