Strona główna


O mnieAndrzej Hanisz zdjęcie

Wizja ∞
Odkrycie świadomości własnej ­ zrozumienie siebie i odkrycie swojej roli na planecie Ziemi.

Misja ☼
Przekazanie Ludziom Regenezy.

Cel ♂
Poprzez odkrycie własnej, prawdziwej, czystej natury ­ przywrócenie osobistej emanacji i tym samym ozdrowienie siebie, rodziny, środowiska.
Nie jest łatwo pisać o sobie. Nie ma potrzeby chwalić się dokonaniami. Niech one pozostaną ukryte, ciche, spokojne i niech radosne dalej żyją.

Urodziłem się w roku 1955. Oficjalne szkoły to: Technikum Elektryczne ze specjalnością maszyny i aparaty elektryczne oraz Wyższa szkoła Inżynierska w Zielonej Górze(Organizacja i Zarządzanie Przemysłem).

Pracowałem w zawodach różnych, byłem elektrykiem, elektronikiem, automatykiem, narzędziowcem, kreślarzem, działaczem młodzieżowym, reporterem, fotoreporterem, dziennikarzem zakładowej gazety, mistrzem, kierownikiem, managerem, agentem ubezpieczeniowym, sprzedawcą, dyrektorem, prezesem, członkiem zarządu i paru rad nadzorczych, przedsiębiorcą, trenerem. Wreszcie, po wielu, wielu latach doświadczeń i pracy nad sobą ­ tym, który przekazuje Regenezę. REGENEZA to oficjalna szkoła i metoda poznania siebie.

Znajduję na tej stronie dobre miejsce by podziękować. Podziękować Wszystkim i Wszystkiemu: Istocie Stworzenia, Matce Naturze i Mocy Przemiany, swoim bliskim, rodzinie, mamie i tacie oraz przodkom nieznanym, żonie Barbarze i dzieciom: synowi Arturowi oraz córce Agnieszce, a także ludziom, których do tej pory spotkałem. Bez Was nie powstałaby Regeneza, zatem, dziękuję wszystkim Uczestnikom: Uczniom i Nauczycielom ­ Adeptom Regenezy. Bardzo dziękuję.


Zimowa kąpiel


Regeneza to – Miłość., Młodość, Mądrość, Dobroć by Ufać, Kochać., Wierzyć , Żyć. Andrzej Mariusz Hanisz

Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »