Strona główna


Terminologia (FAQ)


Czym jest coaching?

Ogólnie. Coaching jest procesem pomagającym ludziom się poprawiać. Tak, żeby działali jeszcze lepiej. Osiągali wyżyny swoich możliwości. Stawali się lepszymi. Lepiej się komunikowali. Sprawniej działali, również zespołowo. Robili to co robią: lepiej, szybciej, łatwiej, taniej.

Coaching związany jest z podnoszeniem efektywności i jest wartością dla wszystkich zawodów. Terapeuta jest coachem. Nauczyciel jest coachem. Korepetytor jest coachem. Trener jest coachem. Szkoleniowiec jest coachem. Manager jest coachem. Konsultant jest coachem. Duszpasterz jest coachem. Rodzic jest coachem. Grupa wsparcia jest coachem. Wreszcie sami dla siebie jesteśmy coachami.

Każda rozmowa może stać się coachingiem pod warunkiem Twojego odpowiedniego nastawienia. Sprawdź, rozmawiasz z Kimś i nagle jakieś słowo, zachowanie Ciebie zaboli, poczujesz się dotknięty, urażony. Wówczas właśnie to w Tobie jest do poprawy. Jeżeli wyciągnąłeś właściwe wnioski to tylko możesz temu Komuś podziękować, że był Twoim przypadkowym nauczycielem. Jest to jednak coaching wymagający (w istocie negatywny) a coachem byłeś sam dla siebie.

Coach przypomina lustro, w którym widzisz Siebie.

Samo słowo oznacza powóz, który można porównać do taksówki przewożącej nas z jednego miejsca do drugiego.

Kiedy coachujemy kogoś, to tak naprawdę staramy się pomóc dostać tej osobie ze stanu obecnego do stanu pożądanego.

Pierwotnie coaching był treningiem sportowym. Stosunkowo niedawno coaching pojawił się w biznesie.
Jest wiele wymiarów coachingu. Możemy pomagać na poziomie: zmiany zachowań, zmiany nawyków, doskonalenia umiejętności, zmiany sposobu myślenia, systemu wartości i przekonań, odkrywania tożsamości i duchowości oraz wszystkiego co jest ponad.

Kto potrzebuje coachingu?

Każdy. Taka jest najkrótsza odpowiedź. Dlaczego? Bo nie widzisz Siebie a druga osoba jest to w stanie zauważyć. Może też zauważyć co warto zmienić.

Czym jest Wizja?

Jest tym co wykracza ponad Ciebie. Wizji nie realizujesz sam a z udziałem wielu ludzi. To jakaś idea, pogląd, dzieło żyjące własnym życiem. W przypadku wielkiej Wizji - istnieje po twojej śmierci i żyje własnym życiem. To twój wkład w coś większego. Wizja może być mała i duża ale bez jej wyobrażenia nie ma mowy o dziele.

Co to jest Misja?

Jest częścią wizji i kończy się wraz z Tobą. To najczęściej Twój osobisty wkład w urzeczywistnianie wizji. Dobra misja daje coś światu nie tylko Tobie. Misja osobista tworzona jest wyłącznie przez Ciebie. Misja firmy, grupy, rodziny tworzona jest wspólnie. Wspólna praca nad misją tworzy zaangażowanie. Formułowana jest nośnym mocnym hasłem oddającym najpełniej jej istotę. W przypadku firmy jest skierowana bardziej na zewnątrz. Dla pracowników firmy i jej ducha lepsza jest mantra.

Czym jest Mantra?

Jest stałym powtarzaniem określonych słów lub zdań. W tym czasie Twój umysł koncentruje się na powtarzaniu i przestaje myśleć. Mantra wytwarza odmienny stan świadomości. Prowadzi do wyciszenia, relaksacji lub wzmocnienia intencji. Najkrótszą znana mantrą jest Om... W naszej mantrze celem jest wzmacnianie intencji.

Po co tworzyć swoją mantrę?

Żeby w najprostszy sposób uzyskać potrzebną energię potrzebną do realizacji Wielkiego Szalonego Planu... Wzmocnić intencje. Wzmocnić drogę. Mamy wówczas siłę ochoczo i radośnie iść... Uzyskujemy dostęp do zasobów: duchowych, intelektualnych, emocjonalnych. Mantra jest jednym z najpotężniejszych duchowych narzędzi.

Po co tworzyć mantrę życia, mantrę firmy?

Żeby sięgać wyżej i dostawać więcej. Mantra w życiu, firmie, projekcie jest skierowana do Twojego Wnętrza... Jest dla realizatorów przedsięwzięcia, pracowników, współpracowników. Z mantry ma wypływać siła niezbędna do skończenia zadania. Ma jednoczyć duchowo zespół we wspólnym projekcie. Mantra ma wzmacniać Wizję. Mantra nie jest misją.

Czym mantra nie jest.

Nie jest misją.
Nie jest wizją.

Przykłady mantry w wybranych znanych firmach.

Pomyśl – IBM
Rodzinna rozrywka – Disney;
Prawdziwe sportowe przeżycia – Nike;
Cenne chwile każdego dnia – Starbucks.

Czym jest intencja?

To myśl, marzenie, cel, pragnienie przepełnione uczuciem. Jak ja najskuteczniej ją tworzyć. Możesz napisać scenariusz przedsięwzięcia i nasycić go emocjami. W praktyce wygląda to tak. Tworzysz intencję w czasie teraźniejszym i czujesz ją. Nasycasz wszystkimi zmysłami czerpiąc przyjemność z jej urzeczywistnienia. Czujesz to tak jakby się już wydarzyło. I tyle. Potem możesz nawet kartkę spalić, a kopię nosić przy sobie. W ten sposób podzieliłeś się z zewnętrznym światem swoją intencją. Teraz wystarczy tylko mieć niezachwianą wiarę w jej spełnienie i działać w odpowiedni sposób.

Działanie w odpowiedni sposób

Postępowanie przynoszące zamierzone efekty. Aby działać odpowiednio powinniśmy wiedzieć Jak? I do tego służy modelowanie właściwego zachowania a potem coaching, czyli nauczenie tego zachowania innych. Żeby działać w odpowiedni sposób trzeba myśleć w odpowiedni sposób. Wynika z tego, że nauka pożądanego zachowania często wymusza zmianę również sposobu myślenia.

Czym są strategie?

Podzieliłbym je na osobiste i firmowe.

Na pewno sam nie raz, nie dwa, robiłeś coś z sukcesem i jeżeli tak jest to masz już swoją strategie sukcesu. Masz ją i właściwie nie masz. Ponieważ jak to robiłeś to, to po prostu robiłeś i już. Coś cię niosło. A skąd brałeś energię na skończenie dzieła. Skąd czerpałeś energię wtedy gdy jej brakowało i była najbardziej potrzebna tego po prostu nie wiesz. I właściwie nie musisz wiedzieć, ale pod jednym warunkiem. Nie musisz, kiedy:
  • wszystko w życiu ci wychodzi,
  • jesteś zadowolonym z siebie niepoprawnym optymistą,
  • wierzysz, że nie ma rzeczy niemożliwych,
  • osiągasz co zamierzyłeś,
  • masz cel, do którego dążysz i go osiągasz a potem wyznaczasz drugi, trzeci i tak dalej. Sam stwarzasz sobie problemy, bo przecież wiesz, że gdy nie ma celu, nie ma problemu. Problem jest dla Ciebie wyzwaniem i kochasz to uczucie.
Natomiast jeżeli tak nie jest, to jednak warto nad tym trochę popracować i zobaczyć jak to robisz co robisz skutecznie ale też zobaczyć jak to robią inni, którym wychodzi. Najbardziej znaną obecnie strategią jest strategia Disneya opisana przez Roberta Diltsa. Czemu ta strategia jest taka istotna? Ponieważ Disneya nie ma z nami wiele lat a istnieje jego świat. Jego filmy są natychmiast rozpoznawalne, a parki rozrywki przyciągają tłumy. Jak on to robił, że jego dzieło żyje tak długo? Jego Wizja żyje tak długo. A kiedy dowiesz się jak on to robił, będziesz mógł Sam dla Siebie zastosować.

Ale zanim to zrobisz, poznaj własną strategię sukcesu. Jak?

Najprościej przypomnieć sobie chwilę, miejsce i czas i poczuć, przeżyć to jeszcze raz jakby to się działo teraz. Usiądź wiec wygodnie w fotelu i zrób to. Kiedy to robisz, jesteś w dobrym stanie do działania. Zapamiętaj to i weź ze sobą.

Strategia firmy

to precyzyjna koncepcja indywidualnej drogi jaką podąża firma.

Czym jest rozwój?

To proces ciągłego wzrastania i uczenia się. Pozwala nam stać się Kimś więcej niż jesteśmy obecnie.

Czym jest trening?

To powtarzany proces, najczęściej na poziomie zachowania, dzięki któremu uczymy się coś robić lepiej.

Czym jest doradztwo i doradca?

Doradztwo jest pokazaniem możliwych do przebycia dróg i doradca je pokazuje. Jednak to Ty sam wybierasz drogę. Rola doradcy się w tym miejscu skończyła.

Czym jest uczenie się?

To droga, którą trzeba przejść, od zrobienia czegoś poprzez pomyślenie o tym i nadanie temu znaczenia i zrobienie czegoś inaczej. I tak w kółko.

Czym jest nauczanie?

To pomaganie innym w rozwinięciu nowych umiejętności i zdolności. Odkrycie jak to zrobić lepiej i szybciej.

Czym jest zarządzanie liniowe

To zarządzanie bezpośrednie. Relacja pomiędzy managerem a współpracownikiem.

Czym jest mentor i mentoring?

Mentor to wzór dla Twojego działania i myślenia. Jak Jezus Chrystus, Jimi Hendrix, Budda czy Kaczor Donald. Mentor jest pobudzającą Ciebie energią w Twoje drodze do celu. Mentoring jest samym procesem.

Czym jest sponsoring i sponsor?

Jest procesem zauważania i błogosławieństwa Ciebie i to Tylko dlatego, że Jesteś! Sponsor mówi: miło Ciebie widzieć. Jesteś wyjątkowy i genialny.

Czym jest Przebudzenie!

To inspirowanie na poziomie Twojej wizji, misji i ducha.

Co to są wartości?

Miłość jest wartością. Na przykład.

Co to są przekonania?

To takie stwierdzenie, które wydaję się Tobie prawdziwe.

Czym jest duchowość?

To wszystko to co jest ponad...

Czym jest spójność?

Kiedy Jesteś świadomie i nieświadomie w całości zaangażowany w osiągnięcie celu.

Co to są marzenia?

To fantazje. Projekcja naszego umysłu.

Co to są cele?

To marzenia z terminem realizacji.

Czym jest planowanie?

Rozpisanie, w funkcji czasu, założeń, w które wierzysz, że będą skuteczne. Planowanie jest dobre jeżeli osiągasz wyniki plus, minus 10%. Planowanie biznesu nazywane jest biznes planem.

Czym jest biznesplan?

To odpowiedź na pytanie, opracowana wg określonego standardu, jak będzie funkcjonował biznes. Biznesplan to hipoteza, od której zaczynasz budowę swojego biznesu.

Skąd wiesz, że osiągnąłeś cel?

To ciągłe testowanie i działanie, aż uznajesz że osiągnąłeś cel. Test. Operacja. Test. Exit.

Co to jest nie przywiązywanie wagi do rezultatów?

Robisz swoje, najlepiej jak potrafisz aby osiągnąć cel, a przy tym czujesz się tak jak chcesz się czuć.

Czym jest osobista konstytucja?

To Twój główny dokument życia. To program i wytyczne dla Ciebie. Zbiór zasad, norm etycznych, wartości, przekonań i głównych celów. Konstytucję sporządzasz dla siebie. Możesz zrobić również konstytucję rodziny.

Czym jest konstytucja rodziny?

To zbiór wspólnych zasad, norm etycznych i relacji członków rodziny. Konstytucję rodziny tworzą wszyscy członkowie rodziny.Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »