Strona głównaMentoring


Praktycznie mentoring wchodzi w zakres każdego coachingu, a jego istotę oddałem w artykule Niewidzialni Doradcy. Zajrzyj tam po przeczytaniu. Ta idea po raz pierwszy została przetestowana przez Napoleona Hilla i opublikowana w Książce Myśl i Bogać się, ale zapewniam Ciebie, ta idea ma dłuższy żywot.

Może to być dla Ciebie o tyle pomocne, że od razu praktycznie doświadczysz istoty mentoringu. Podarujesz sobie auto-coaching na poziomie mentoringu. Jest to też ćwiczenie, które zalecam często jako dobrowolne zadanie domowe. Najlepiej przed snem.

Mentoring jest doświadczaniem zasobów. Zasobów, które ma mentor. Kto może być dla Ciebie mentorem? Osoba lub nieosoba, która jest dla Ciebie w jakiejś dziedzinie autorytetem i ma w sobie coś czego sam nie masz. Jakąś cechę, cnotę, wartość, przekonanie, pogląd, wiedzę, umiejętność itd.

Mentoring to też poziom wartości i przekonań. A czym są wartości i przekonania? Przekonanie to zdanie oparte na przeświadczeniu o prawdziwości lub fałszywości czegoś. Wyrobiony pogląd na coś. Przeświadczenie, opinia, osąd.

Mentoring to spotkanie z przekonaniami i wartościami albo z całym systemem wartości. A jak powstaje przekonanie? Właściwie nie wiadomo. Jest jakoś tak, że rośnie wraz z Twoim rozwojem. Rośnie właśnie po to żebyś mógł uzasadnić siebie. To jakiś pogląd na jakąś sprawę. Przekonanie opiera się na wierze i wcale nie musi być prawdziwe. Przekonanie ma jednak strukturę i można je zmienić.

Mentoring to też szczególny poziom, ponieważ jego istota wynika z zawierzenia. A jak wiesz wiara to sprawa subtelna, więc dalej będzie subtelnie.

Jesteś tym jakie masz przekonania i wartości. Tak sobie zapytałem, że gdybym nie miał wartości i przekonań, to znaczy, że by mnie nie było?

Wartości to szczególny poziom przekonań Jeżeli Jesteś do czegoś przekonany to zachowujesz się zgodnie z tym przekonaniem. Przekonania są nieświadomymi procesami myślowymi.

Czym jest coaching na poziomie mentoringu?

Coaching na tym poziomie to dostrzeganie ograniczających przekonań i ich transformacja oraz implementacja wznoszących przekonań.

A wszystko przy pomocy widzialnych lub Niewidzialnych Doradców, czyli Mentorów.

Teraz możesz spotkać się z doradcami i to niewidzialnymi. Zapraszam: Niewidzialni Doradcy »Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »