Strona główna

Coach

Niżej dowiesz się: Kim jest Coach? Kim jest dobry coach? Po co mi coach?

Coach to osoba lub nieosoba dająca coaching. Kiedy jest to osoba, czyli człowiek, to coach występuję w różnych rolach. Główny podział to coach zawodowy i amator. Te dwie grupy mogą być efektywnymi coachami. Różnica jest taka, ze zawodowiec bierze za to pieniądze i z założenia posiada umiejętności i wiedzę w temacie, amator najczęściej jest coachem przypadkowym, choć bywają wyjątki. W takim amatorskim sensie wszyscy jesteśmy coachami, a kiedy spojrzysz jeszcze szerzej, to wszystko staje się Twoim coachem.

Coach w swojej pracy przyjmować może różne role. Na podstawowym poziomie jest przewodnikiem i opiekunem. Przewodnik ma wiedzę i zasoby o miejscu, z którym Ciebie zapoznaje. W przypadku przedsiębiorstwa, firmy, coach oprowadza po firmie, zapoznaje miejscem pracy, zespołem, dostawcami, klientami, słowem - drugim domem. Dzięki niemu zaczynasz czuć się jak członek zespołu. To on, stwarza dobry klimat. To on, jest ochronnym parasolem w trudnych adaptacyjnych początkach nowego. Na tym poziomie coach sprawdza i zapoznaje się z twoim środowiskiem i gdy jest tego potrzeba, wspólnie dokonujecie zmian, tak by to środowisko było odpowiednie do realizacji Twoich zamierzeń. Poziom ten obejmuje też zewnętrzne środowiskowe , niezależne od Ciebie, możliwości rozwoju i zewnętrzne ograniczenia, przeszkody, bariery i hamulce. Bywa tak, że te zewnętrzne ograniczenia są Twoimi indywidualnymi wewnętrznymi ograniczeniami.

W domu rolę opiekunów tuż po twoich narodzinach przyjmują rodzice, stwarzając najlepsze warunki dla Twojego rozwoju. Bywa też tak, ze stwarzają, świadomie lub nie, najgorsze, czyniąc dzieciństwo, piekłem.

Drugą i najbardziej tradycyjną rolą jest zwrócenie uwagi coacha na Twoją fizyczność. Postawę, ruchy, oddech. To pierwotna funkcja coachingu. Coach na tym poziomie jest trenerem i stąd wywodzi się coaching. Modeluje i implementuje najlepsze dla Ciebie zachowania. Do tego poziomu zaliczyłbym również różne techniki, praktyki i metody pracy z ciałem, np. kinezjologię. To poziom konkretnych działań w drodze do osiągnięcia celu coachingu. To trening poziomu efektywnych zachowań. Modelowanie i implementacja behawioralnych wzorców.

Poziom Twoich umiejętności to kolejny obszar działań coacha i obejmuje on nauczanie. Czyli coach jest teraz dla Ciebie nauczycielem. Rolą dobrego nauczyciela jest odkrycie dla Ciebie najefektywniejszych dróg nauki czyli strategii tak byś w jak najszybszym czasie osiągnął potrzebny i zakładany poziom kompetencji. To też poziom twojego nauczania lub odkrywania czego Tobie jeszcze brakuje jakiej wiedzy, jakich umiejętności, i czy potrzebujesz umieć je sam czy też dostać lub kupić do innych.

Następny poziom ,działań coacha, obejmuje pracę z Twoimi systemami przekonań i wartości. Ponieważ przekonania to wierzenia, więc nierzadko, to właśnie one determinują powodzenie Twoich przedsięwzięć. To poziom Twoich myśli. To poziom Twojego języka. Twojego wewnętrznego dialogu i jego jakości. To najważniejszy poziom determinujący, czyli wspierający, lub ograniczający, Twoje postępowanie. Tutaj uzasadniasz powód dlaczego coś chcesz robić lub nie. Dlaczego coś jest dla ciebie ważne lub nie. Dlaczego Jesteś do czegoś zmotywowany lub nie. Słowo dlaczego, to kluczowe słowo i pytanie tego poziomu. To poziom inspiracji i mentoringu. Poziom motywacji i demotywacji, zaangażowania lub odwrotnie. Na tym poziomie znajdujesz dla siebie wspierających mentorów, doradców.

Kolejny poziom, to wyższy poziom poprzedniego bo dotyczący wiary, sensu istnienia, potrzeby istnienia. To poziom pytania Kim Jestem i tożsamości siebie. To poziom widzenia innych ludzi. Poziom odkrywania siebie. Na tym poziomie coach mówi do Ciebie Widzę Cię, dobrze, ze Jesteś. To poziom misji i sponsoringu. Na tym poziomie coach jest sponsorem Ciebie, ale też ty sam odkrywasz potrzebę sponsorowania innych. Widzenia innych.

Najwyższy poziom, duchowy odnosi się do odpowiedzi, dla Kogo lub dla Czego Jesteś? To poziom inspiracji, przebudzenia do nowego i Wizji. Energetyczne wyzwolenie, poczucie ducha, również ducha przedsiębiorczości. Coach tego poziomu to opiekun duchowy lub inspirator wspierający przebudzenie. Inspirator wspierający znalezienie właściwych duchowych opiekunów..

Wracając do pytania kim jest dobry coach, pojawia się odpowiedź, to osoba, której umiejętności i talenty, pozwalają Tobie docierać w odpowiednim czasie i chwili do każdego z powyższych poziomów. To osobisty przyjaciel, opiekun, przewodnik, nauczyciel, mentor, odkrywca, doradca, konsultant, inspirator w jednym. To Twoje taktowne lustro bez zniekształceń. To osoba wyzwalająca Twój osobisty potencjał, wspierający w realizacji założonych celów.

Wspomniałem, że coachem może być również nie-osoba, przykładowo, przedmiot, rzecz, zwierzę, roślina, widok, muzyka, książka, obraz, jedzenie, smak – słowem doświadczenie - jeśli wywoła, oczekiwane lub nieoczekiwane, inspirujące lub wyzwalające odpowiednie rezultaty.

Bywa też tak, że prawie codziennie spotykasz coacha - manipulatora. Przeważnie jest to osoba zwana życzliwą. Najczęściej takie spotkanie wywołuje w Tobie stres, poczucie zagrożenia, cierpienie, lub inne negatywne uczucia. Taka bywa rzeczywistość. I wyobraź sobie, że taka sytuacja jest dla Ciebie niezwykłą lekcją i to lekcją bez pieniędzy, bo właśnie w miejscach i okolicznościach największego zdenerwowania i bólu, możesz dostrzec możliwość zmiany. To jakby sygnał mówiący Tobie cicho, zmień to. Jak chciałbyś się czuć w takich sytuacjach?

Po co mi coach? Mógłbym uzasadniać, ale nie będę. Na to pytanie i tak sam potrzebujesz znaleźć odpowiedź. Potrzebujesz prawdziwie chcieć, możesz mieć obawy, ale potrzebujesz chcieć zmiany. Jestem przekonany, że każdy potrzebuje coacha, taka jest prawda. Niezależnie od tego czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie. Powiem więcej, i tak codziennie doświadczasz coachingu, oczywiście od coachów amatorów. Niestety najczęściej jest to coaching negatywny, niemniej taki, też może być wyzwalający.

AMH Coaching jest coachingiem transformującym i przekracza nawet to wszystko o czym wyżej. Jednak ani Ty, ani ja, nie wiemy, i nie możemy wyobrazić sobie dzisiaj, jak wiele możesz osiągnąć, kiedy w pełni wyzwolisz swój potencjał? To tajemnica coachingu.

Poziom coachingu wyznacza jakość człowiecza coacha i jakość relacji z Tobą. Wymagam od siebie, aby tą wysoką jakość osiągnąć już w trakcie pierwszej rozmowy.

Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »