Strona główna

Rozwój osobisty

Czym jest rozwój osobisty? Czym dla Ciebie jest rozwój osobisty, to bardziej precyzyjne pytanie, bo dla każdego będzie czymś innym, inną drogą, inną potrzebą, innym doświadczeniem, innymi możliwościami, innym przeznaczeniem.

Dla mnie, rozwój osobisty jest wzrastaniem. Jest drogą do oświecenia. Czym zatem jest oświecenie? To droga doskonałości. To rozpoznawanie, rozumienie świata uzyskane poprzez własne doświadczanie, własne uświadomienia. Rozumienie poprzez siebie, poprzez to co jest w Tobie.

Rozwój osobisty ma wiele poziomów. Może mieć charakter zawodowy i osobisty. W sferze zawodowej to pokonywanie i wspinanie się na kolejne piętra zawodowej drogi. Nabywanie, poprzez testowanie tego co działa, nowych umiejętności, sprawności, kompetencji, tożsamości zawodowej, które pomagają w realizacji określonych zawodowych celów.

W sferze osobistej jest bardziej drogą osobistej doskonałości. Tu też przekraczając kolejne poziomy wtajemniczenia wzrastasz. Wzrastasz na tyle, na ile jest ci dane. Na ile masz potrzebę wzrostu. Potrzebę rozumienia siebie i świata. To jakby odpowiedź, poprzez siebie, na trudne pytania. Dlaczego jestem? Czym jest człowiek? Dlaczego jest człowiek? Czym jest świat? Czym jest wszechświat? Jak to działa? Jaką mam osobistą misję do spełnienia w tym życiu? Co jest celem mojego życia? To odkrywanie prawd kolejnych poziomów.

Czy w rozwoju osobistym może pomóc coaching? Uważam, że tak. W sferze zawodowej związany jest z karierą lub własnym biznesem. Tutaj też jest jego wiele odmian i specjalizacji jak na przykład executive coaching, zajmujący się pracą z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.

Sfera osobista zawiera się w istocie life coachingu, czyli życiowego. Są to nazwy, definicje coachingu, które niekoniecznie definiują precyzyjnie to co w sobie zawierają, ponieważ coaching związany jest bezpośrednio z osobą coacha jak i klienta. Innymi słowy coaching to spotkanie umiejętności i doświadczeń coacha i tego Kim Jest, z umiejętnościami i doświadczeniami klienta, i tego Kim Jest.

Zarówno, czy dotyczy to coachingu biznesowego, czy życiowego, coaching pozwala Tobie wzrastać. Wyzwalać nowe rezultaty. Pokonywać bariery, ograniczenia.

W trakcie Twojego rozwoju osobistego cały czas doświadczasz coachingu. Kolejno dobierasz sobie sam odpowiednich w danej chwili coachów. Pierwszymi życiowymi coachami są Twoi rodzice.

Jednak coaching ma granice, których rozwój osobisty nie ma, bo rozwój osobisty to również Twoja droga duchowa, którą idziesz wyłącznie sam. W tej drodze potrzebujesz również przewodnika, opiekuna duchowego, jednak tylko od Ciebie i od Twojego zaangażowania, determinacji, trudu i wyrzeczeń zależy jak wiele zrozumiesz. To są wyższe poziomy rozpoznania. Wiedza zdobyta przez własne widzenie, które będzie Tobie dane.

Coaching może doprowadzić Ciebie do tego co jest Twoim celem, pod warunkiem, że Twój cel jest dobry dla Ciebie i dla ludzi wokół Ciebie.

Komentarze:
Do tego artykułu nie zamieszczono jeszcze żadnych komentarzy.

Zamieść pierwszy komentarz »